صفحه نخست شرايط دعوت به همکاری ثبت نام پيگيري و رويت مشخصات يادآوري كد رهگيري سوالات متداول ارتباط با ما
بنام خدا
آگهی استخدام نیروی قراردادی ویژه داوطلبان بومی استان سیستان وبلوچستان

دانشگاه سیستان وبلــوچستان به استناد بند ((ب )) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشــورو ازمحل مجوزمصــوبه دستـــور بيست وهفتم صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیــات امنای دانشگاه مورخ 95/12/11 جهت تامین نیروی انسانی مـــورد نیازخود جهت خدمت در دانشكده صنعت ومعدن تعداد 2 نفر از افراد واجد شرایط را ازطریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و گزینش بصورت قرارداد انجام کار معین طبق شرایط ذیل استخدام می نماید .
ردیف عنوان شغل تعداد مورد نیاز واحد محل خدمت محل جغرافیایی خدمت جنسیت شرایط احراز شغل
1 کارشناس گروه آموزشي مهندسي صنايع یک نفر دانشکده صنعت و معدن خاش مرد یا زن فقط افراد داراي مدرك کارشناسی مهندسي صنايع كليه گرايش ها
2 کارشناس گروه آموزشی مهندسي معدن یک نفر دانشکده صنعت و معدن خاش مرد یا زن فقط افراد دارای مــدرک کارشناسی مهندسي معدن كليه گرايش ها

تذکر : دانشجویان و افراد دارای مدرک بالاترو یا پایین از شرایط احراز تعیین شده حق شرکت درآزمون را ندارند.
شرایط عمومی:
الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت
ب- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واعتقاد به ولایت فقیه
ج- اعتقاد والتزام به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ح- عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروههای سیاسی معارض با نظام اسلامی ایران
ر- عدم اشتهار به فسق وفجور وعمل به مناهی اخلاقی واعمال و رفتار خلاف حیثیت وشرافت وشئون شغلی
ز- نداشتن سوء پیشينه کیفری موثر
ط-عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی براساس رای قطعی صادره از سوی مراجع ذیصلاح
ظ- عدم اعتیاد واشتهار به خرید وفروش مواد مخدر ، مشروبات الکلی ونظایر آن
ک- دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت قانونی دائم
گ-بر خورداری از سلامت و توانایی روانی مناسب با خدمت مورد نظر
ل- برخورداری از سلامت جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر
و- حداقل سن 20سال وحداکثر سن برای داوطلبان 03سال تا تاریخ انتشار آگهی

شرایط اختصاصی :
1- دارا بودن دانشنامه لیسانس براساس شرایط احراز قید شده برای شغل مورد تقاضا
2- حداقل معدل لیسانس 14
3- داشتن گواهی مهارت های هفت گانه کامپیوتر (ICDL)
4- توانایی تدریس وبرگزاری آزمایشگاه جهت دانشجویان

مواد آزمون کتبی بشرح ذیل است :
- آزمون کتبی 70 نمره شامل: آزمون توانمندهای عمومی (100سوال ) شامل : زبان وادبیات فارسی وآیین نگارش ، زبان انگلیسی ، دانش عمومی ، کامپیوتر ، معارف اسلامی واطلاعات سیاسی و اجتماعی ، ریاضی و هوش واستعداد وسوالات تخصصی براساس هرشغل (60سوال)می باشد
- حداکثر به تعداد سه برابر ظرفیت مورد نیاز براساس بالاترین نمره کتبی برای مراحل مصاحبه انتخاب خواهند شد ونتیجه نهایی پس از جمع نمرات آزمون و مصاحبه به هسته گزینش اعلام خواهد گردید.
سایر شرایط:
1- ایثارگران شامل خانواده های شهداء جانبازان ، آزادگان ، همسر وفرزندان شهدا، و جانبازان 25% وبالاتر ، فرزندان و همسران آزادگان یکسال و بالای یک سال اسارت ، اسراء و خواهر وبرادر شاهد ورزمندگان با حداقل سابقه حضور در جبهه ، در صورت کسب حد نصاب نمره قبولی در آزمون از اولویت مقرر قانونی برخوردار خواهند شد.
2- از کل این سهمیه استخدامی 30% برای استخدام ایثارگران (25% خانواده های شاهد ، جانبازان وآزادگان ، همسر و فرزندان شهدا وجانبازان بیست وپنج درصد وبالاتر ، فرزندان و همسران آزادگان یکسال وبالای یک سال اسارت ، خواهر وبرادر شاهد اختصاص دارد و5% سهمیه استخدامی به رزمندگان با حداقل سابقه 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها وهمسر وفرزندان جانبازان زیر بیست وپنج درصد و آزادگان کمتر از یکسال اسارت اختصاص دارد)
تبصره 1- کلیه ایثارگران موظف به ثبت نام وشرکت در آزمون می باشند ودر صورت داشتن شرايط مندرج در آگهی از مزایای ویژه طبق قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بهره مند خواهند شد.
تبصره 2- کسب حداقل هشتاد درصد (80%) حد نصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای ایثارگران الزامی می باشد.
3- بسیجیانی که حداقل 4 سال سابقه عضویت فعال و مستمر در گردان های عاشورا را داشته باشند در شرایط مساوی با سایر داوطلبان اولویت خواهند داشت .
تبصره 3- مشمولین بندهای 1 و3 سایر شرایط ، ملزم به دریافت معرفی نامه مربوطه از مراجع ذیصلاح ( بنیاد شهید وامور ایثارگران ، نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) وارسال آن به همراه سایر مدارک می باشند.
4- داوطلبان بومی به افرادی اطلاق میگردد که محل تولدآنها استان سیستان وبلوچستان بوده ویا اینکه حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع ابتدایی ، متوسطه و دانشگاه را دراین استان گذرانده باشند دراین صورت داوطلبان ذیربط بایستی گواهی مربوطه را از سازمان آموزش وپرورش ویا دانشگاه دریافت وبه همراه سایر مدارک مورد نیاز ارسال نمایند.
5- افرادی که بموجب احکام صادره از سوی مراجع قضایی ویا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاههای دولتی از خدمات دولتی معزول گردیده اند در هر مرحله ای که کشف گردد ادامه همکاری وی کان لم یکن خواهد شد.
6- داوطلبان نباید از مستخدمین قراردادی سایر دستگاههای دولتی باشند.
7- هریک از داوطلبان تنها برای یک مورد از مشاغل مورد نیاز حق شرکت خواهند داشت .
8- در هر مرحله از مراحل مربوط به امتحان کتبی و مصاحبه ویا پذیرش نهایی چنانچه اطلاعات خلاف یا غیر واقعی توسط داوطلب اعلام گردیده باشد 0داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد ودر صورت انعقاد قرارداد استخدامی نیز قرارداد مزبور لغو وبلااثر می گردد.
9- دانشگاه هیچ گونه تعهدی در خصوص تبدیل وضع نیروهای جذب شده به پیمانی ویا رسمی نخواهد داشت .

نحوه شرکت درآزمون و مدارک مورد نیاز:
1- تهیه رسید بانکی مبنی بر پرداخت 300/000ریال به حساب درآمدهای عمومی دانشگاه شماره2177362604004 بانک ملی به شماره شناسه پرداخت00101701000000095 بعنوان هزینه شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه ( ایثارگران 50% مبلغ مذکور وفرزندان شاهد از پرداخت هزینه معاف می باشند)
2- داوطلبان متقاضی جهت ثبت نام و تکمیل فرم در خواست شغل می توانند از طريق سایت اینترنتی به آدرس www.usb.ac.ir ازتاریخ 1396/8/13 لغایت 1396/8/23 اقدام نمایند.
پذیرفته شدگان در آزمون بایستی اصل مدارک ذیل را در زمان مصاحبه تخصصی ارائه نمایند:
1- اصل و تصویر گواهی فراغت از تحصیل
2- اصل و تصویرشناسنامه وکارت ملی تمام صفحات
3- اصل وتصویرپشت ورو از کارت پایان خدمت نظام وظیفه ویا کارت معافیت از خدمت (ویژه آقایان)
4- سه قطعه عکس 4 ×3 جدید تمام رخ پشت نویس شده
داوطلبان پس ازتکمیل ثبت نام خود بایستی پرینت کارت ورود به جلسه آزمون را در روزهای چهار شنبه و پنج شنبه مورخ
1396/9/8 و 1396/9/9 ازطریق سایت ثبت نام درآزمون دریافت نمایند
داوطلبان می بایست در زمان حضور درجلسه امتحان با در دست داشتن اصل شناسنامه ویا کارت ملی وپرینت کارت ورود به جلسه آزمون را همراه داشته باشند.
5- زمان برگزاري آزمون صبح روز جمعه مورخ 1396/9/10در محل تعيين شده كه متعاقبأ در كارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد.
6- مکان برگزاری امتحان در کارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد.